do ekono­micznego wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów